H2 PICTO MAKIKwaliteit

Kwaliteitsservice + certificaties

Foodex brengt u producten van vier continenten en bevindt zich dus op een kruising van verschillende reglementeringen en diverse beleidsvormen ten aanzien van de voedselveiligheid

Bij elke catalogisering, verzekert Onze kwaliteitsservice zich ervan:
- dat de producten compatibel zijn met de nationale- en gemeenschapsreglementeringen
- dat de kwaliteitsopvolging en het controleplan van de producten door een leverancier voorgesteld, pertinent zijn
Dagdagelijks, onze opvolging op onze sites, gesteund op een HACCP studie:
- impliceert het totaal van het personeel, met respect voor de best practices.
- heeft tot doel u, in uw etablissement, een product voor te stellen zoals wij het ontvangen hebben, zonder wijziging

 

 

Import en distributie

Snelle levering in tri-temperatuur.
Foodex verzekert zich van een toegewijde en flexibele logistiek om, vanaf om het even welke plaats ter wereld , het transport van de voedingsmiddelen in de meest veilige omstandigheden te garanderen.
Het enige doel: de kwaliteit, de versheid en de conservering van de producten te bewaren, alsook de optimalisatie van de doorstroming. Foodex gebruikt de meest aangepaste middelen voor het transport: vliegtuigen, boten, vrachtschepen, koelwagens,...
Onze Europese logistieke basissen staan ons toe dicht bij de klant te zijn, de producten in de beste conditie af te leveren en een aangepaste commerciële service te verzekeren.
De distributie gebeurt met behulp van onze eigen vloot bi-temperatuur trucks of via onze transport partners met een maximaal uitstel van 24u tot 72u.